MİLYON YILLIK FOSİL AMBERLERİ

40-35 milyon yıllık mükemmel bir şekilde korunmuş küçük parazitik bir arı türü. Kanatlar, anten, kompleks yapıdaki gözler ve eklemler bozulmamış şekilde kalmıştır.

25-20 milyon yıllık iki farklı böcek fosili

25-20 milyon yıllık amberleşmiş böcek fosili. Reçineden kurtulmaya çalışan böcekler bazen kanat ya da bacak gibi vücutlarının bazı parçalarını feda ederek kurtulmayı başarırlar. Bu amber örneğinde böceğin sadece kanatları kalmış.

Günümüzde halen yaşayan 25-20 milyon yıllık Sciarid sinekleri, milyonlarca yıl önce tropik amber ormanlarında da yaşıyorlardı. Bu örnek, kanatlar, bileşik gözler ve bacaklar gibi çok iyi korunmuş yapısal detayları açıkça göstermektedir.

Dominik amberi içindeki ağaç kabuğu biti fosili. Bu böcek, 25 milyon yıl önce içine düştüğü amberde son derece iyi muhafaza edilmiştir. Öyle ki anten uzantıları ve kanat renkleri olduğu gibi kalmıştır.

 

40-30 milyon yıllık amber içinde sinek larvası.

Yaklaşık 50-35 milyon yıllık Baltık amberi içinde mayt fosili.

25-20 milyon yıllık Astropikal Karınca. Bacaklarının bazı kısımları eksik olmasına rağmen, bu işçi karınca çok iyi korunmuştur. Göz ve vücut tüyleri de hala mevcuttur.

40 milyon yıllık sinek fosili.

35-30 milyon yıllık çekirge fosili. Zamanla amber, reçine oluşumundaki fiziksel ve kimyasal işlemler ile kimyasal olarak değişerek altın rengini almıştır. Gözler bacaklar, anten ve diğer detaylar çok iyi korunmuştur.

Dış yüzey detayları çok iyi korunmuş yaklaşık 50-35 milyon yıllık Baltık amberi içinde sinek fosili.

25-20 milyon yıllık küçük böcek fosili. Dış vücut detayları incelikle korunmuş.

25 milyon yıllık tatarcık fosili. Petek gözler ve diğer yapısal detayları ile bu örnek oldukça iyi korunmuştur.

Yaklaşık 50-35 milyon yıllık kertenkele fosili

25-20 milyon yıllık Dominik amberi içinde rüzgar akrebi

Yaklaşık 25 milyon yıllık Dominik amberi içindeki bu örnek ilk bakışta kanatlı bir karıncayı andırıyor olsa da aslında çok küçük, parazitik bir eşek arısıdır.

Tek bir amber içinde 25-20 milyon yıllık örümcek ve sinek fosili. Örümcek avcı ve sinek de onun avı konumunda duruyor.

Baltık amberi içinde kanatlı bir termit. Termitler tahtadaki selülozu gıda olarak tükettikleri için onları ormanlarda görmek oldukça sık rastlanan bir durumdur. 45-30 milyon yıl önce var olan Baltık bölgesindeki amber ormanları da termitlerin sık görüldüğü bölgelerden biridir.

25 MİLYON YILLIK KURBAĞA FOSİLİ

Tüm varlıkların hakimi ve Yaratıcısı Allah'tır. Darwinistler, bu gerçeği reddettikleri için canlılardaki mükemmel özelliklerin açıkça yaratılış gerçeğini gösterdiğini görmezden gelirler. Ancak fosil biliminin ve canlılardaki kompleks özelliklerin gösterdiği gerçek tektir. Canlılar, Allah'ın yüce kudretinin ve üstün gücünün bir tecellisidirler.

Diğer Amberler
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 20