Sinek

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Sinekler hep sinek olarak var olmuşlar, herhangi bir canlıdan türememiş, herhangi bir ara aşamadan geçmemişlerdir. Bu gerçeğin delillerinden biri de, resimde görülen 25 milyon yaşındaki  amber içinde sinek fosilidir.

Leş Sineği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Sineklerin bilinen tüm türleri tarih boyunca hep aynı özellikleriyle var olmuşlardır. Fosil kayıtlarının gösterdiği gerçek, diğer tüm canlılar gibi, sinekleri de Allah'ın yarattığıdır.


Buğday biti , Delici Böcek

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

25 milyon yıl önce yaşayan buğday bitleri ve delici böceklerle, günümüzde yaşayan örnekleri arasında hiçbir fark yoktur. Bu farksızlık, evrimin asla yaşanmamış olduğunun göstergesidir.

Güve Sineği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Görünümlerinin güvelere olan benzerliği nedeniyle bu ismi almış olan sinekler, milyonlarca yıldır hiçbir değişikliğe uğramamışlardır. Amber içindeki 25 milyon yıllık güve sineği fosili de, geçmişte yaşamış olanların günümüzdekilerle aynı olduğunu göstermektedir.


Cırcır Böceği, Hemiptera Cinsi Böcek

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Resimde görülen amber içinde cırcır böceğiyle birlikte fosilleşmiş hemiptera cinsi çeşitli böcek de görülmektedir. Milyonlarca yıl önce yaşayan cırcır böceklerinin günümüzde yaşayanlardan hiçbir farkı yoktur.


Gal Sineği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Milyonlarca yıldır değişmeden aynı kalan gal sinekleri, evrim teorisinin geçersiz olduğunun delilidir. Resimde görülen amber içinde gal sineği fosili ise 25 milyon yıllıktır.


Ceratopogonidae, Gal Sineği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Günümüzde yaşayan örnekleriyle  tamamen aynı olan, 25 milyon yaşındaki bu hayvanlar, canlıların evrim geçirmediklerinin ispatlarındandır.

Mantar Sivrisineği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Resimde amber içinde mantar sivrisineği fosili görülmektedir. Bu canlılar, milyonlarca yıldır aynıdırlar. Canlıların yapılarında milyonlarca yıl boyunca hiçbir değişiklik olmaması, evrimciler tarafından açıklanması mümkün olmayan bir durumdur.


Delici Böcek

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Bugün yaşayan delici böceklerin sahip oldukları sistemlere ve yapıya bundan milyonlarca yıl önce yaşamış olan delici böcekler de sahiptir. 25 milyon yıl önceki delici böceklerin günümüzdekilerle aynı olması bu gerçeği ispatlamaktadır.

Leş sineği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Resimde görülen amber içinde fosilleşmiş olan leş sineği, 25 milyon yaşındadır. Aradan geçen milyonlarca yıla rağmen aynı kalan leş sinekleri, evrimcileri sessizliğe mahkum etmektedir.


Pencere Sivrisineği (Anisopodidae)

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Santiago yakınlarındaki dağlık bölge, Dominik Cumhuriyeti

Günümüzde yaşayan ağaç kabuğu bitleriyle, 25 milyon önce yaşamış olanlar arasında hiçbir fark yoktur. 25 milyon yıl boyunca değişikliğe uğramayan ağaç kabuğu bitleri, evrimcilerin iddialarını alt üst etmektedir.

Ağaç Kabuğu Biti

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Santiago yakınlarındaki dağlık bölge, Dominik Cumhuriyeti

Günümüzde yaşayan ağaç bitleriyle, 25 milyon önce yaşamış olanlar arasında hiçbir fark yoktur. 34 milyon yıl boyunca değişikliğe uğramayan ağaç bitleri, evrimcilerin iddialarını alt üst etmektedir.


Mayıs Sineği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Santiago yakınlarındaki dağlık bölge, Dominik Cumhuriyeti

Mayıs sineklerinin bilinen 2500'den fazla türü vardır. Çok kısa ömürlü olan bu sinekler, milyonlarca yıldır yapılarını aynen muhafaza etmişlerdir. Resimde görülen amber içindeki mayıs sineği 25 milyon yaşındadır. 25 milyon yıldır aynı olan mayıs sinekleri, canlıların evrim geçirmediklerini, yaratıldıklarını söylemektedir.

Buğday Biti

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Santiago yakınlarındaki dağlık bölge, Dominik Cumhuriyeti

60 binden fazla türe sahip Curculionoidea familyasına dahil olan bu canlılar, tahıllara zarar veren bir böcek türüdür. Milyonlarca yıllık buğday biti fosilleri, bu canlıların var oldukları andan itibaren yapılarında bir değişiklik olmadığını, dolayısıyla evrim geçirmediklerini göstermektedir.


Güve Sineği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Santiago yakınlarındaki dağlık bölge, Dominik Cumhuriyeti

25 milyon yaşındaki güvelerin, günümüzde yaşayan güve sineklerinden hiçbir farkı yoktur. Resimde görülen amber içindeki fosil de bu gerçeği göstermektedir.

Cırcır Böceği, Çayır Sivrisineği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Santiago yakınlarındaki dağlık bölge, Dominik Cumhuriyeti

Cırcır böceğiyle birlikte çayır sivrisineği de aynı anda fosilleşmiştir. Görüldüğü gibi, bu canlılar 25 milyon yıldır hiçbir değişikliğe uğramamışlardır. Bunun gösterdiği gerçek, canlıların evrim geçirmediği, yaratıldığıdır.


Buğday Biti

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Milyonlarca yıldır yapıları değişmeden varlıklarını devam ettiren buğday bitleri, evrimin asla yaşanmadığını göstermektedir. Bu gerçeği gösteren örneklerden biri de, resimde görülen 25 milyon yaşındaki buğday biti fosilidir.

Isopod Pupası

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Pupa, bazı böcek türlerinin erişkin olmadan önce geçirdikleri safhalardan biridir. Pupa safhasından sonra, larva safhası gelir. 25 milyon yıl önce yaşayan Isopod'ların günümüzdekilerden bir farkı olmadığı gibi, pupalarının da bir farkı yoktur.


Bitki Piresi

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Bu böcekler bitki özsularıyla beslenen, zıplayarak hareket eden canlılardır. Milyonlarca yıldır hiçbir değişikliğe uğramamışlardır. Bu gerçeğin delillerinden biri, amber içindeki 25 milyon yıllık fosildir. Fosildeki canlıyla günümüzde yaşayan örnekleri arasında hiçbir fark yoktur.

Karınca

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Milyonlarca yıldır değişmeden varlıklarını devam ettiren karıncalar, evrim teorisinin geçersiz olduğunu gösteren delillerden biridir.


Marangoz Karınca

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Bu karıncaların milyonlarca yıl önce yaşayan örnekleriyle, günümüzdekiler arasında bir fark yoktur. Bu farksızlık, canlıların aşamalı olarak geliştiklerini öne süren evrimcilerin tüm iddialarını çürütmektedir.

Isopod

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemiYaş: 25 milyon yılBölge: Dominik Cumhuriyeti

25 milyon yıl önce yaşayan kalkık kuyruklarla günümüzdekiler arasında hiçbir fark yoktur. Milyonlarca yıldır aynı olan kalkık kuyruk böcekleri, evrim yaşanmadığının bir delilidir.

 


Kalkık Kuyruk Böceği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

25 milyon yıl önce yaşayan kalkık kuyruklarla günümüzdekiler arasında hiçbir fark yoktur. Milyonlarca yıldır aynı olan kalkık kuyruk böcekleri, evrim yaşanmadığının bir delilidir.

 

Kabuk Böceği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Bu amberde, bir kabuk böceğinin, üzerindeki akarla birlikte fosilleşmiş hali görülmektedir. Kabuk böcekleri de, akarlar da aradan geçen milyonlarca yıla rağmen değişmemişlerdir. 25 milyon yıldır aynı kalan bu canlılar, evrimi geçersiz kılmaktadır.


Suikastçı Böcek

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Diğer tüm canlılar gibi, suikastçı böcekler de hep suikastçı böcek olarak var olmuşlardır. Darwinistlerin iddia ettiği gibi başka bir canlıdan türememiş, herhangi bir ara aşamadan geçmemişlerdir. 25 milyon yaşındaki suikastçı böcekleri bu gerçeği ispatlamaktadır.

Karınca Aslanı

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Karınca aslanı, yusufçuğa benzeyen bir tür kanatlı böcektir. Resimde görülen amber içindeki karınca aslanı fosili, 25 milyon yaşındadır. Günümüzdeki örneklerinden bir farkı yoktur.


Tırtıl

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Diğer fosiller gibi amberler de, canlıların aşamalarla birbirlerinden türemediklerini, her canlının var olduğu günden itibaren aynı özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Fosillerin gösterdiği gerçek, tırtılların da hep tırtıl olarak var oldukları, evrim geçirmedikleridir.

Kanatlı Termit

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Santiago yakınlarındaki dağlık bölge, Dominik Cumhuriyeti

Resimdeki amber içinde 25 milyon yaşındaki bir kanatlı termit görülmektedir. Aradan geçen 25 milyon yıla rağmen hiç değişmeden yapılarını muhafaza eden bu canlılar, evrimin bir yalan, Allah'ın üstün yaratışının apaçık bir gerçek olduğunu göstermektedir.


Mantar Sivrisineği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Resimdeki fosil, bu canlıların yapılarında milyonlarca yıldır bir değişiklik olmadığını göstermekte ve  evrimin iddialarını da yalanlamaktadı


Dans Sineği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Dans sineklerinin hep dans sinekleri olarak var olduklarını gösteren delillerden biri de, 25 milyon yıllık bu fosildir. Milyonlarca yıl önce yaşayan dans sineklerinin, bugünkülerden bir farkı yoktur.

Hamam Böceği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Fosil bulguları hamam böceklerinin yüz milyonlarca yıldır değişikliğe uğramadıklarını ortaya koymaktadır. Bu amberdeki hamam böceği ise 25 milyon yaşındadır. Fosil kayıtlarının gösterdiği bu bilginin anlamı, hamam böceklerinin evrim geçirmediği, yaratıldığıdır.


Yaban Arısı

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Bu amberin içinde bir yaban arısı görülmektedir. 25 milyon yaşındaki bu canlı , evrimin iddilarını çürüten önemli birer örnektirler.

Sivrisinek

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Sineklerin hep sinek olarak var olduklarını gösteren on binlerce fosilden biri de, resimde görülen 25 milyon yıllık fosildir. Milyonlarca yıldır aynı olan fosiller, Darwinistlerin iddialarının doğru olmadığını göstermektedir.


Asalak Yaban Arısı

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Amber içindeki asalak yaban arısı 25 milyon yaşındadır ve günümüzde yaşayan örneklerinden hiçbir farkı yoktur. Bu durum, evrimin geçersiz olduğunun önemli ispatlarından biridir.

Suikastçı Böcek

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Resimde amber içinde görülen suikastçı böcek fosili, 25 milyon yaşındadır. Bugünkü örneklerinden hiçbir farkı olmayan bu fosil, canlıların evrim geçirmediğini söylemektedir.


Kulağakaçan Böceği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Milyonlarca fosil Darwinizm'i tam anlamıyla susturmaktadır. Darwinistleri aciz bırakan bu fosillerden biri, resimde görülen 25 milyon yıllık amber içinde kulağakaçan fosilidir. Diğer tüm fosil bulguları gibi, bu fosil de evrimin geçersizliğini göstermektedir.

Çiçek Böceği

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Scoloposcelis
familyasına dahil olan bu böcek türü, çoğunlukla çiçekler üzerinde ya da yaprakların alt kısımlarında yaşar. Yumurtalarını çiçek bitki dokusunun içine bırakır. Milyonlarca yıl önce yaşayan çiçek böcekleriyle, günümüzdeki örneklerinin birbirinden hiçbir farkı yoktur.


Kraliçe Karınca

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Karınca kolonilerini kraliçe karıncalar kurarlar. İşçi karıncaların görevlerinden biri de kraliçe karıncayı ve yumurtaları korumaktır. Resimde görülen 25 milyon yıllık kraliçe karınca fosili, karıncaların milyonlarca yıldır aynı olduklarının bir delilidir. Bu delil, evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını, tüm canlıların Yüce Allah tarafından yaratıldığını göstermektedir.

Kanatlı Termit

Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Dominik Cumhuriyeti

Termitler karıncalara benzer canlılar olsa da, aslında onlardan çok farklı özelliklere ve yeteneklere sahiptirler. Termitler milyonlarca yıldır koloni hayatı yaşayan, yapılarında hiçbir değişiklik olmadan günümüze kadar gelmiş canlılardır. 25 milyon yıllık termit fosilleri bunun kanıtlarından biridir. Bu milyonlarca yıllık süre boyunca yaşamış olan bütün termitler bugünkülerle aynı özelliklere sahiptir. 25 milyon yıl önceki işçi termitler de bugünküler gibi fedakarlıklar yapmakta, larvaları, askerleri, kraliçeleri beslemekte, gözleri görmediği halde metrelerce uzunlukta yuvalar inşa etmektedirler. Bugünkü termitlerin özellikleri milyonlarca yıldır yaşayan istisnasız her termit için geçerlidir.
Resimde görülen amber içindeki termit fosili ise, 25 milyon yaşındadır.

Diğer Amberler
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 20